Reklama
 
Blog | Pavel Šik

Komentář: Politika strachu a „národních zájmů“ zavedla Českou republiku do politické izolace, hrozí Czexit?

Politikům, obsluhujícím základní pud strachu, se v České republice dařilo a daří. Bohužel se proti tomu málo politických stran včas jasně vymezilo a tak se z toho stala politická kultura. A v době pandemie jsme svědky koncentrovaných výsledků posledních let. „Dělení“ na MY a ONI nejen v rámci republiky na Pražskou kavárnu a koblihy, ale i na MY jako ČR vůči EU. Politická prohlášení o nutnosti „obrany“ českých zájmů před Evropskou unií jsou nejen stále častěji slyšet, ale dostala se i do programů jednotlivých stran. Byl vytvořen nepřítel. Ozývá se sice častá kritika Ruska a Číny, ale neslyšíme hlasitou a jasnou odpověď, že patříme do Evropské Unie. Je to o to hrozivější, že podle průzkumů Eurobarometru z roku 2019 pouze 38% respondentů v ČR odpovědělo, že EU jim symbolizuje něco pozitivního (Maďarsko 53%). Jedná se o nejnižší hodnotu v celé Unii. Kdyby nyní opravdu přišlo referendum o Czexitu, které přeložila SPD, jak by asi dopadlo?

V roce 1996, kdy ČR požádala o členství v Evropské Unii se česká politika řídila zdravým rozumem. V našem čele stál jako prezident nejen hluboký demokrat, ale i významný logik Václav Havel. Šel osobním příkladem odvahy a nakazil touto odvahou i celý národ. Formuloval jasné cíle v podobě členství v NATO, v Evropské Unii, v podobě dvoukomorového parlamentu a výrazně se o jejich splnění zasadil. Ty nám dnes zaručují určitou pojistku před naprostou politickou propastí. Samozřejmě to nebyla pouze jeho zásluha, ale opravdu by Česká Republika v referendu v roce 2003 většinově odsouhlasila vstup do Evropské Unie, pokud by se stal rozsévač strachu Václav Klaus prezidentem o rok dříve? A pokud by v čele vlády nestál proevropsky orientovaný politik Vladimír Špidla, který odmítl opoziční smlouvu?

Politici strachu již před oficiálním členstvím používali zaklínadlo, co nám Brusel všechno “přikazuje”. Vzniklo mnoho mýtů o zákazu křivých banánů a okurek (žádný takový zákaz neexistoval), bezdotykových vodovodních baterií v restauracích (žádná směrnice to nepřikazovala), zákazu českých zabíjaček (žádný takový zákaz neexistoval) nebo zákazu nošení podpatků kadeřnicím a jiných absurdit. Dalo by se říci, že to byly banality. Bohužel jak se říká “stokrát nic umořilo osla”. Připravilo to půdu pro rozdělení společnosti, pro odmítání mnohem důležitějších, klíčových věcí a tato linie volby strachu a nedůvěry se táhne v české politice dodnes.

Společná měna jako symbol – selhání českých pravicových stran

Vznikla politicky korektní euroskepse, která nahlodala především přijetí společné měny. Do roku 2008 to nebyla otázka jestli ji zavedeme, ale kdy. V roce 1998 bylo pro přijetí 60% obyvatelstva, dnes je 75% proti. Termín se stále odsouval a byli to absurdním způsobem především pravicoví politici, kteří veřejně polemizovali o připravenosti ekonomiky a kritizovali “Brusel”. Strany označující se jako pravicově smýšlející by měly být logicky názorově nejbližší motoru české ekonomiky – průmyslu (téměř polovina HDP). Je rozumné nemít stejnou měnu jako státy, kam směřuje ca. 80% našeho exportu? Hlavně jsme se ale nedodržením našeho závazku z přístupové smlouvy oddělili od aktivního centra Unie jako bychom společně sdíleli dům, ale nechtěli jíst u společného stolu.

Dar z nebes pro všechny euroskeptiky a rozsévače strachu přišel v podobě hospodářské krize v roce 2008 a odsoudil zavedení Eura na neurčito. Co bylo důvodem? Strašák Evropského stabilizačního mechanismu? Společně s Polskem a Maďarskem se někteří politici arogantně „vysmáli“ Slovensku, které se alespoň z části podílelo na záchranných opatřeních ESM. Zaseli strach, že bychom skrze přijetí měny museli pomoci Řekům nebo Italům v jejich “neschopnosti”. Co to vlastně znamená ESM? Jednoduše řečeno, půjčíme peníze přátelům, kteří jsou na tom špatně. Buď jim je půjčíme přímo nebo skrze dluhopisy. Sousedům, co s nimi žijeme ve společném evropském domě a kam sami jezdíme na dovolenou. Protinázor víceméně chyběl nebo nebyl slyšet.

Obsluha strachu – další biblická rána v podobě migrantů

Staré strachy před cizáky zafungovaly také při prezidentské volbě v roce 2008 Klaus versus Švejnar, ale především je mistrně využil ke svému znovuzvolení současný prezident v roce 2013 proti Karlu Schwarzenbergovi, když vytáhl staré válečné strašáky a povzbudil strach z cizáctví.

Klausovi se podle mého názoru podařilo jako prezidentovi naprosto rozvrátit svou původní stranu. A Zeman, který se ještě jako premiér přimlouval za co nejrychlejší zavedení Eura, si po nástupu do funkce prezidenta asi stanovil podobnou úlohu. Tehdejší proevropsky orientovaná ČSSD se ocitla pod palbou.

Bohuslavu Sobotkovi jako premiérovi můžeme vyčíst skandály ala malá domů stranickým kolegům a přátelům, ale jednu věc dělal správně. I když byl ve jménu prokrastinace moc opatrný k rychlému přijetí společné měny, přesto se snažil nastavit směr politiky České republiky správně tam kam patří, k EU. Pod jeho vedením přistoupila ČR k fiskálnímu paktu, k dohodě většiny zemí EU o odpovědné rozpočtové politice. Byl to tehdy především symbolický akt, který ale ukázal Evropě, že naše členství a nejen společnou měnu, ale hlavně společnou politiku myslíme vážně. Sklidil za to potlesk na evropské scéně, ale nůž do zad na domácí.

A přišla další “biblická” rána v podobě Evropské migrační krize a rozsévači strachu v čele se současným prezidentem měli žně. Znovu zvítězila hra o nejnižší pudy člověka a v naučené politice strachu si národ zvolil spasitele, miliardáře s programem na cáru papíru, perfektními průzkumy nálady a výborným PR týmem. Náš premiér není zosobněním zla. On je pouhým zrcadlem strachů a nálad vytvořených předchozími politiky.

Korona Krize jako vyvrcholení politiky strachu – současná vláda pouze využívá chyb minulosti

Současná situace nám v absolutní nahotě ukázala, do jaké politické izolace nás politika strachu a sobectví dostala. Jak daleko jsme se jako stát od hlavních myšlenkových proudů Evropské Unie odcizili.

Česká republika prohrála trapný soud o uprchlické kvóty. Vyjádření současného prezidenta, že uprchlíky nikdo nezval a premiérovy průzkumy mínění zapříčinily, že z principu nepřijmeme ani jednoho uprchlíka a tím nepomůžeme partnerům, přetíženým pobřežním státům. Z celé uprchlické krize obvinili naši strachotvůrci křesťanské chování německé premiérky. Možná nebylo její vyjádření šťastné, ale kdo z nás nedělá chyby? Je to důvod, abychom alespoň symbolicky nepomohli Řekům a Italům, sousedům ze stejného domu? Vždyť v době jugoslávské války jsme přijali téměř 3,5 tisíce uprchlíků včetně ca. 1100 muslimů z Kosova a tehdy jsme byli jako stát mnohem chudší. A jak se vyjádří k soudní prohře český premiér? Tak jak to ustrašený národ očekává: „My jsme sice spor prohráli, ale to není důležité. Podstatné je, že žádné migranty brát nebudeme a důležité je, že nemáme nic platit“. A politický protinázor?

Evropská unie má za cíl se do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním blokem na světě a proto se spustil program Green deal v hodnotě ca. 1 biliónu Euro. Evropský parlament  v lednu odmítl návrh v rámci dekarbonizace odvětví energetiky podporovat jadernou energii z peněz tohoto Green dealu. Podle většinového názoru parlamentu je nutné podporovat takové technologie, které by Evropě pomohly k technologickému pokroku, ale jádro k tomu patřit nebude. V souvislosti s pandemií se většina evropských států nyní oproti předpokladům ekonomů rozhodla tento program nepostavit na druhou kolej, ale naopak urychlit tento program a zacílit restart evropského hospodářství krizi právě na tento Green deal. Česká republika se podpisem premiéra připojila, ale na domácí scéně se o tom moc nemluví.

Česká republika si v roce 2004 za vlády ČSSD schválila energetickou koncepci založenou na  jaderných elektrárnách a tvrdohlavě si za ní stojí. Nechci se pouštět do rozboru, zda-li jádro je opravdu jedinou možnou cestou. Nehledě na to zda-li ekonomické zájmové lobby možných dodavatelů dalších jaderných bloků je nebo není velkým bezpečnostním a politickým rizikem. Nehledě na veřejnou diskusi mezi zastánci a příznivci jádra. A nehledě na to, že patříme k významným exportérům elektřiny. I kdybychom teoreticky připustili, že jádro je opravdu pro naši zem důležité, není možné, že skrze trucovitý postoj outsidera ho Česká republika možná z principu nemohla prosadit? Výsledkem nyní je, že stěžejní základ energetické koncepce našeho státu je tak nějak proti fokusu všech našich sousedů. A pravděpodobně je znovu v souvislosti s energetickou koncepcí dán nepřítel – EU, který nám bere naši autonomii.

Zavedení nedotaženého instrumentu Svěřenských fondů do českého práva v roce 2014 za vlády ODS a TOP09 bylo jako pěst na oko všem snahám Evropské unie, která většinově bojuje proti praní špinavých peněz a neprůhledným vlastnickým strukturám. Samozřejmě i v jiných státech Unie existují Nadace a svěřenské fondy a lidé i firmy prchají do offshorových rájů. Nikde ale snad kromě Lichtenštejnska, pokud vím, se tehdy stát na vlastním území dobrovolně nevzdal dohledu tak jako u nás. Po ostré kritice byla alespoň spuštěna jejich evidence v roce 2018. Přesto nám tento instrument skrytých zájmů a jeho logické nevýhody jako zrcadlo nastavil současný premiér a jeho střet zájmů, který je nyní na přetřesu nejen v evropských politických kruzích, ale i v zahraničních veřejnoprávních médiích.

Ale možná nejhorší je, že politika strachu rozšiřovala náladu bezmocnosti mezi obyčejnými lidmi. ONI jako abstraktní Brusel a Unie, která funguje špatně, je byrokratická a stále nám něco nařizuje a MY jako ti chudáci, co si musí bránit voňavou kotlinu a jen doplácí na JEJICH neschopnost. Potažmo na Pražskou kavárnu a koblihy, které mezi sebou přestaly komunikovat a existují v paralelních světech.

Vyvrcholilo to dalším symbolem – nepodepsáním Společného demokratického prohlášení původně 16 signatářských států Evropy ze dne 1.4.2020, v kterém mimo jiné vyjadřují znepokojeni nad porušováním zásad právního státu, demokracie a základních práv vyplývajících z přijetí určitých mimořádných opatření.
Toto prohlášení bylo původně reakcí na kulminující situaci v Orbánovo Maďarsku. Nyní se k tomuto prohlášení připojili další státy a jako razítkem nad naší politickou izolací se stal podpis prohlášení od samotného Maďarska! Naše vláda se podle mého vědomí k tomuto prohlášení nepřipojila i přesto, že ji k tomu část bývalých chartistů vybízela. Na dotaz proč tomu tak neudělala, odpověděla, že nebyla přizvána.

Byla Česká republika ke společné deklaraci přizvána nebo ne? Obě varianty nejsou pozitivní. Vycházejme ale z toho, že opravdu přizvána nebyla. Pak se musíme ptát, jak to? Nejsou naši politici v neustálém kontaktu se svými evropskými kolegy? Nebo již evropské demokratické země nad námi zlomily hůl a vědí, že už to nemá smysl naší republiku k podobnému prohlášení zvát?

Nejzazším symbolem politiky strachu se stal současný zákaz vycestování a uzavření hranic, které si nyní prý přeje mít zavřené nadpoloviční většina národa, možná ti, co nevidí EU jako pozitivní. Možná je to odpovědí na otázku, proč ČR nebyla k citovanému prohlášení přizvána. Pozvat republiku, která zakáže vycestovat vlastním občanům? Kde ministr obrany na povel premiéra připraví návrh na rozšíření pravomocí vlády? Kde KSČM předloží v kritické době putinovský zákon o financování neziskovek? Kde je na pořadu dne referendum o vystoupení?

Nejpozději zde bychom se měli probudit a ptát se, kam patříme.

Evropa v době po korona krizi

Není tajemstvím, že Evropská Unie bude čelit krizi. Spousta politiků strachotvůrců se chytí vyvolaných nálad a bude hledat viníky současné pandemie. Můžeme předpokládat, že se tímto fackovacím panákem stane právě Evropská unie. Málokdo bude uvádět, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) již v lednu varovalo před šířením koronaviru  ža začátkem února vyzvalo členské země EU, aby zajistili svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek. Málokdo z našich politiků bude uvádět, že dotace nám pomohly mnohem rychleji k určitému blahobytu, nežli bychom zvládli z vlastních sil. Že čisté saldo toho, co jsme do EU zaplatili a toho, co jsme obdrželi je ca. 740 miliard korun.

Podle všeobecné nálady v české politice můžeme předpokládat, že se u nás této rétoriky nechytí pouze radikální menšinové strany jako komunisti nebo SPD, která nyní předložila návrh referenda o Czexitu. 

Představme si, že Unie opravdu zaměří svůj restart na udržitelnost a soustředí ostatní síly na pomoc potřebným státům. Představme si, že by například Česká republika už nebyla čistým příjemcem unijních peněz, které byly hlavním hnacím motorem vládnoucího hnutí. Potom se pravděpodobně podle dosavadní politiky skepse, strachu a egoismu objeví většinové názory, že už není žádný důvod, proč bychom měli v Unii být. Žádné vyšší myšlenky už nesdílíme? Euroskeptici budou jásat a opěvovat Brexit. Ale Velká Británie tenhle experiment začala s vědomím velkého ekonomického spojence v podobě USA a nebyl by zázrak, pokud by po korona-šoku z téhle cesty vycouvala. Jakého ekonomického a politického spojence bychom měli my?

Jak ke změně? 

Česká politická scéna v současné podobě podle mého pocitu bohužel nenabízí velké šance na změnu. Koronakrize byla z počátku obrovskou šancí pro příklad trochu “anarchistické” odvahy, ale nikdo z politiků tu hozenou rukavici nesebral.

Kde je středová strana s odvážným demokratickým politikem v čele, která by od začátku opatření radikálně a odvážně prosazovala demokratickou cestu?
Strana, která by se hlasitě od začátku ozvala proti uzavření hranic a nejen v době, kdy se vzedmula vlna občanského nesouhlasu.
Strana, která by se postavila proti nesmyslnému nošení roušek ve volném prostoru, když naši evropští sousedé je nosí pouze v supermarketech nebo hromadné dopravě.
Strana, která by možná neprosazovala, ale alespoň vyzdvihla Švédskou cestu s jejím důsledným dodržením demokracie bez zákazů.
Strana, která by hlasitě trvala na tom, aby ČR koordinovala své kroky v rámci EU.
Strana, která by hlasitě prosazovala pomoc Itálii nebo Španělsku v době, kdy se tyto země svíjely v chaosu.
Bohužel mám pocit, že si celá opozice nechala nasadit roušku a pouze zabředla do kritiky detailů vládních návrhů a tím jen potvrdila celkovou správnost opatření. A průzkumy to ukazují.

Před kým by měla být republika ochraňována?

Politická scéna je postavená na hlavu. Úplně zvráceně bych nyní mohl být vděčný za ekonomické zájmy premiéra. Jak to? On i hnutí ANO má největší zájem nadále pobírat evropské dotace a Green deal mu jistě se všemi Agrofertem plánovanými bioplynkami přichází více než vhod. Stane se z něj tajný garant členství i přes rétoriku na domácí scéně? ČSSD v uplynulých letech poměrně jasně díky Špidlovi nebo Sobotkovi směřovala směrem k Evropě. Nyní je ale v koalici s programově prázdným hnutím, podporované xenofobními komunisty a extrémisty. Její současné vedení si vrní na vlně pozornosti a asi mu v nejbližší době nedojde, jak těžce tuto tradiční stranu ničí. Zvolením Zemanovi blízkého Haška volebním manažerem je možná jasné, jakými argumenty půjde do volebního boje. A i kdyby tato strana nakrásně procitla, její liberální středoví voliči jí to asi jen tak snadno nezapomenou. Piráti mají mé obrovské sympatie jako policejní ohař, který bez vedlejších úmyslů odhaluje svým čistým čichem politické “šméčka”. Je to výborná opozice. Ale změní v zájmu vlasti na národní úrovni své “kadeřníky” a mohou se stát vládní stranou? Dokážou se proměnit z “ohaře” na vůdce smečky? TOP 09 má proevropský program, podporuje demokracii i s důrazem na životní prostředí. Její nejhlasitější tvář na národní úrovni ale pro většinu asi změnu bohužel nesymbolizuje. Lidovci podle vlastních slov taky jen “brání” české zájmy před Evropou – citát z programu: “Svůj vliv uplatňujeme nejen doma, ale i na úrovni EU, kde jsme aktivní a ‘bráníme’ české národní zájmy”. STAN jako “slepené” hnutí osobností je zaměřen na národní voňavou kotlinu jako – citát: “ dobré místo pro život”.

A konečně ODS, koronakrize byla její obrovskou šancí

Jako středová pravicová strana by měla:
– hájit zájmy českého průmyslu, tak proč se stavěla proti zavedení Eura?
– být politickým motorem inovací. Tak jaké zájmy vedly ODS k tomu, aby byla nejdříve proti přijetí zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, poté vypustila zvláštním stylem zaklínadlo solárních baronů do světa a nepochopitelně nakonec protahovala korekci tohoto zákona?
– být obhájcem transparentního podnikání. Tak proč zavedla instrument skrytého vlastnictví v podobě Svěřenských fondů do českého práva?
– a konečně být obránkyní demokracie s logicky jediným možným spojenectvím se západními demokraciemi. Tak proč ČR od evropských partnerů izoluje a staví do role jedináčka? Citát z programu: “Podstatným faktorem je účinná obrana našich národních zájmů, zejména v Evropské unii.” Jaké národní zájmy musíme hájit? Copak není jasné, že tím prvním a zásadním zájmem je demokratické fungování uprostřed Evropy a tato obrana “národních” zájmů a strašení Bruselem rozeštvala národ a zahnala ČR tam kde jsme dnes? Není rozumnější republiku programově bránit před vlivem Ruska a Číny?

Dokáže se ODS stát hybnou silou změny k lepší, pravdivější politice?

Česká republika se svou egoistickou a ustrašenou politikou “obrany národních zájmů” i politiky strachu z cizáctví dostala podle mého názoru v Evropě na vedlejší kolej a není to vina pouze posledních kroků hnutí ANO. Toto hnutí se jen sklízí to, co bylo zaseto v posledních desetiletích. Nemusíme souhlasit se vším, co různé státy v Unii prosazují, ale musíme být proaktivní, umět diskutovat, poslouchat argumenty a dělat kompromisy jako v životě. Abychom mohli dál žít v demokratickém světě.

https://www.info.cz/nazory/tomasek-euro-u-nas-chtela-vetsina-lidi-podle-vaclava-klause-ale-bylo-odsouzene-k-zaniku-43618.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/proc-zrovna-ted-cechum-vadi-uprchlici-experti-maji-odpoved_354675.html
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-green-deal-by-sandrine-dixson-decleve-et-al-2020-03
http://www.enviweb.cz/113224
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kdo-stvoril-solarni-barony-tajny-audit-je-na-svete/r~i:article:772113/
https://denikreferendum.cz/clanek/31021-chartiste-vlade-pripojme-se-k-zavazku-sestnacti-statu-eu-neoslabovat-demokracii–
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/10letEU.pdf

European Green Deal must be central to a resilient recovery after Covid-19


https://industriemagazin.at/a/green-deal-eu-parlament-lehnt-rolle-fuer-atomkraft-ab
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-proc-obnovitelne-zdroje-nemohou-zachranit-planetu

Volební preference STEM – BŘEZEN 2020


https://zpravy.aktualne.cz/domaci/merkelova-uvitala-proevropsky-obrat-ceske-politiky/r~0aa17db4aab011e38ca00025900fea04/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstup_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_do_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
https://www.roedl.de/themen/tschechien/2014-08/grundlegende-aspekte-treuhandfonds
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/anonymni-akcie-konci-utajeni-vlastnici-o-zakazky-neprijdou/r~c0a60f98010511e4bd55002590604f2e/
https://nazory.aktualne.cz/babis-evropu-zelene-barvy-nezbavi-mel-by-radeji-najit-jeji-s/r~c5ddbc64807e11eaa6f6ac1f6b220ee8/
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/statement-rule-of-law/2330296
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice/news/statement-of-hungary-02042020
https://denikreferendum.cz/clanek/31021-chartiste-vlade-pripojme-se-k-zavazku-sestnacti-statu-eu-neoslabovat-demokracii–
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/256782-15-let-od-vstupu-cr-do-eu-co-jsme-diky-clenstvi-ziskali/
https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-eseje/vyzva-jedenacti-lekari-univerzity-karlovy-verejnosti
https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/256830-trn-v-pate-evropske-unie-svetovy-tisk-si-doslapl-na-cesko/
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/256782-15-let-od-vstupu-cr-do-eu-co-jsme-diky-clenstvi-ziskali/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/emotions-and-political-engagement-towards-the-eu/national-factsheets/cz-en-flash-2019.pdf

Volební preference STEM – BŘEZEN 2020

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama